Lektortillitsvalgt (LTV): LTVene representerer studentene i forskjellige forum på instituttet, i tillegg til å sitte i Studentrådet og delta på studentrådsmøter. LTVene snakker studentenes sak og er det viktigste leddet for å ta opp større saker som omhandler hele instituttet.

Programtillitsvalgt (PTV): PTVene deltar på programrådsmøter og er det viktigste bindeleddet mellom studentene og studieprogrammet de går. I programrådet blir saker som omhandler studiekvalitet og oppbygning av studieløpet til det enkelte studieprogrammet.

Lektortillitsvalgte:

For HF: Arja Pedersen

For SU: Viljar Sæbbe

Kontaktinformasjon:

Ltv@studentrad.org.ntnu.no

Kan også finne oss på studentrådskontoret i Bygg 2. For semesteret våren 2019 har vi fast vakt fra 14:10 til 16:10 på torsdager.

Programtillitsvalgte:

For språk:

Alexander Eidsmo – aleksander.eidsmo@gmail.com

Linn Elin Waldum –linnelin.waldum@gmail.com

 

For historie:

Arthur Wiik - arthur.wiik.93@gmail.com

Are Kvikstadhagen – are.kvikstadhagen@gmail.com

 

For idrett:

Brage Lauten – lauten.sky@gmail.com

Nora Friis Vollan – nora_fv@hotmail.com

 

For samfunnsfag:

Frida Tingstad – fridatingstad@gmail.com

Viljar Sæbbe – viljarsaebbe@gmail.com

 

For geografi:

Rebekka Fiksdal – rebekkaf@stud.ntnu.no

Øyvind Hovda Ottesen – Oyvinhot@stud.ntnu.no