KOMITEER


ARRKOM

arrkom_ugle_uten_bakgrunn.png

arrangement@erudiontnu.no
Arrangementskomitéen. Det er Arrkom sin oppgave å lage et semesterprogram, samt passe på at alle arrangementer går på skinner. ArrKom tar også hånd om arrangementer styret ønsker å gjennomføre.

I arrkom er det opptak hvert semester, hvor man prøver å sette sammen en så allsidig gjeng som mulig. Alle i Arrkom bidrar med noe på sin egen måte, enten man er idérik, flink til å planlegge eller mer praktisk av seg. Med et slikt mangfold av ulike mennesker, håper vi på å lage arrangementer som appellerer til så mange medlemmer som mulig.

Utenfra virker det som Arrkom kun oppretter events på Facebook, men bak kulissene foregår det så mye mer! Arrkom gjør avtaler med utesteder og samarbeider med andre linjeforeninger, representerer linjeforeningen på andre sine tilstelninger, designer profilen til arrangementer, lager og henger opp plakater, blester om fester, syr, skriver, planlegger og bistår andre deler av Erudio når det trengs. Og alt dette gjør vi for at DU skal ha den beste tiden på studiet som overhodet mulig!

Komiteen består av følgende medlemmer VÅREN 2019:

Arrangementsansvarlig:
Kristine Sandland Kristensen

Medlemmer:
Charlotte Hagen Næss

Johanna Solbakken Ellefsen


FAGKOM

fagkom_ugle.png

fag@erudiontnu.no
I fagkom samles engasjerte studenter som ønsker å påvirke egen utdanning med å tilføre noe eget til det faglige innholdet i studentlivet. Fagkom arrangerer minst et stort faglig arrangement i semestret, og hvert arrangement er ulikt det forrige. Tidligere har fagkomiteen arrangert bokbad med forfattere, forelesninger med kjente pedagoger som Håvard Tjora, og fagseminar med Rosa Kompetanse Skole. I tillegg til denne akademiske gløden, er fagkomiteen også ivrige arrangører av Eruidos faste quiz!

Vi har quiz en gang i måneden, som regel onsdagen etter stipendet kommer. Dette er en god sosial arena for å møte andre medlemmer, og å briliere med kunnskap så vel som og triviell faktainformasjon. Det vinnende laget mottar belønning. På quizen anvender vi oftest puber som lokale, men sikrer oss om at det skal være alkoholfrie tilbud. Fagkomiteen tar opp medlemmer en gang i semestret.


Komiteen består av følgende medlemmer VÅREN 2019:

Fagansvarlig:
Camilla Finstad Pedersen

Medlemmer:
Linn Elin Waldum

Ingrid Birgitte Løvoll

Hedvig Marie Meisfjord

Robert Wiktor Krogstad

Emma Eivik

Hedda Solberg


REDAKSJONEN

uglepostenlogo.png

redaksjonen@erudiontnu.no
Ugleposten er Erudios egen linjeforeningsavis. Den kommer ut en gang i semesteret, og inneholder stoff som er relevant for lektorstudenter ved NTNU Dragvoll. Avisen ble startet høsten 2016. Den blir delt ut gratis på campus, i tillegg til at den kan leses på Erudio sin hjemmeside.

Redaksjonen er i dag en gjeng på 6 studenter på tvers av fag og årskull. Vi har skribenter, grafiske designere og illustratører, men det er fullt mulig å illustrere i tillegg til å skrive dersom man ønsker det.

Det kreves ingen tidligere erfaring for å bli med i redaksjonen – det eneste du må ha er et ønske om å bidra til at Ugleposten får et godt redaksjonelt innhold. Hvis du ønsker å bli med i redaksjonen, så ikke nøl med å snakke med vår redaktør!

Vi har opptak en gang i semesteret, men tar også inn leserbrev når som helst. Informasjon om opptak vil bli publisert gjennom hjemmesiden og sosiale medier tidlig i semesteret. 

Ansvarlige redaktører for Ugleposten:

2019-d.d.: Regine Holst Samuelsen

2018-2019: Martine Kibsgaard

2016-2018: Are Sæterbakken KvikstadhagenKomiteen består av følgende medlemmer VÅREN 2019:

Redaktør:
Regine Holst Samuelsen

Medlemmer:

Jofrid Søyland

Karoline Hammer

Dag Hjorth Endresen

Helene Simensen Bergane

Joakim Karna Frydeblad Jensen

Marita Uglem Remøy

Julie Amundsen Wik

Hedda Solbakken

Elisabeth Solheim