Erudio er linjeforeningen for lektorutdanningen på Dragvoll.

 

«Erudio» er latin og betyr «jeg underviser». Vi har som mål å samle studenter på tvers av kull og hovedfag ved lektorutdanningen på NTNU Dragvoll. Dette gjør vi ved å arrangere en rekke sosiale og faglige arrangementer, som tur til Åre, ball, faglige foredrag, månedlige quizer og mer.

På NTNU Dragvoll finner du oss på rom 5452A i bygg 5 på nivå 4.

 

Vår historie

Lektorutdanningen ved NTNU ble opprettet i 2003 og var i begynnelsen kjent som 5-årig Lærerutdanning. De første kullene var preget av stort frafall, og flere følte de var NTNUs «prøvekaniner». En av utfordringene var at studentene var spredt på mange forskjellige linjer, institutter og fakulteter. Det var vanskelig å skape en levende profesjonsidentitet, og flere studenter så behovet for å skape et bedre samhold på utdanningen.

I mars 2005 gikk en håndfull studenter sammen og grunnla linjeforeningen Erudio. Helge Restad var linjeforeningens første leder. I 2018 feiret Erudio 13 års-jubileum, og har vokst til en linjeforening med over 300 medlemmer. Erudio kan i dag, takket være engasjerte medlemmer, tilby aktiviteter til sine medlemmer som fotball og en egen turgruppe kalt Lektur. Erudio består også av 3 aktive komiteer: arrangementskomiteen (ArrKom), fagkomiteen (FagKom) og Redaksjonen. 


LEDERE I ERUDIO

2005-2006 Helge Restad

2006-2007 Stine Mari Måren

2007-2008 James A. Arnfinsen

2008-2009 Hanne Ulen

2009-2010 Ragnhild Bjerke

2010-2011 Snorre Ursin Persen/Lena Karlsen

2011-2012 Lena Karlsen

2012-2013 Vemund H. Midthus

2013-2014 Silje Aagaard

2014-2015 Trine Nornes

2015 – 2016 Børre Isac L’Orange

2017 – 2018 Elise Toft

2018 - 2019 Hanne Holthe Johansen

2019 - d.d. Martine Kibsgaard


erudio skal

  • Være en synlig og sosialiserende aktør for sine medlemmer

  • Bidra til å skape en profesjonsidentitet blant lektorstudenter

  • Bidra til økt studentengasjement generelt og innen lektorutdanningen spesielt

  • Arbeide for å utvikle organisasjon